☑ Khổ rộng:1.5m – 2m – 2.5m – 3m

☑ Bản lá: 1cm – 2cm

☑ Bảo hành: 12 tháng

☑ Chất liệu: Tre trúc tự nhiên

☑ Đơn giá: Tính theo M2

☑ Khuyến mại: Phụ kiện, vận chuyển